Deventer – Er bestaat geen actuele cao voor bedrijven in de sociale werkvoorziening (zoals Sallcon). De gemeente Deventer wil dit snel verandert en diende een motie in op het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De motie is woensdag unaniem aanvaard.

De VNG stelde vooraf een aantal eisen, waardoor de onderhandelingen niet van de grond kwamen. De eisen gingen onder meer over de loonontwikkeling. Het verband van gemeentelijke werkgevers heeft nu aangegeven zonder deze eisen met de vakbonden in gesprek te gaan over een nieuwe cao. De vakbonden worden daarvoor uitgenodigd.

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Ik vind dat de onderhandelingen zo snel mogelijk moeten worden gestart. In Nederland wordt de arbeidspositie van werknemers geregeld via een cao. Dat geldt ook voor medewerkers in de sociale werkbedrijven.”