Deventer wordt steeds veiliger. De gemeente werkt daar structureel aan met vele samenwerkingspartners. Met politie en justitie uiteraard. Met ook met bedrijfsleven, horeca en instellingen op het gebied van zorg, wonen, jeugd en sport. En met de inwoners. Die brede samenwerking is essentieel want veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Samen met de partners is de Visie Veiligheid gemaakt. Hierin staan de kaders voor het veiligheidsbeleid die het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar voorstelt aan de gemeenteraad.

Deventer steeds veiliger

De afgelopen 9 jaren laten een daling van het aantal delicten zien van 9200 naar 6780. Deventer is veiliger geworden. Burgemeester Andries Heidema: “Dit is dankzij al die mensen die actief bezig zijn om Deventer veiliger te maken, tijdens hun werk of in hun vrije tijd als vrijwilliger of oplettende buur”.

Speerpunten voor 4 jaar

Wijkgerichte politiezorg met voldoende wijkagenten blijft een speerpunt. Zo ook preventie van woninginbraken en veilig voetbal. Nieuw is dat de Bibob kan worden toegepast op vastgoedtransacties. Veiligheid bij evenementen is belangrijk. Met corporaties wordt bekeken hoe structurele overlastgevers gehuisvest kunnen worden op afgelegen locaties.

Preventie woninginbraken

Mensen vinden minder woninginbraken heel belangrijk, zo blijkt uit gemeentelijk onderzoek onder Deventenaren. De gemeente, politie, woningbouwcorporaties en anderen gaan daarom door met preventie. Vooral door mensen te laten zien wat ze zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. De opsporing van verdachten heeft bij de politie de hoogste prioriteit.

Veilig ondernemen

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen willen ondernemers op de Deventer bedrijventerreinen en winkelcentra de komende jaren weer innovatief zijn. Want veiligheid is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Horecaondernemers gaan onder de vlag van Keurmerk Veilig Uitgaan nieuwe dingen ontwikkelen om uitgaan voor iedereen prettig en veilig te houden.

Meer overlast door minder zorg

Het Rijk bezuinigt op geestelijke gezondheidszorg en mensen die een flinke steun in de rug nodig hebben worden minder snel opgenomen. Daardoor is de verwachting dat meer mensen op straat gaan rondhangen en daar overlast geven. Met zorginstellingen wordt hard gewerkt om iedereen een helpende hand te bieden en zo nodig, samen met de politie, de overlast te beperken.

Toezicht overvraagd

De vraag om toezicht overstijgt de mogelijkheden. Dit leidt regelmatig tot onbegrip. Team Toezicht is kleiner geworden, onder andere door bezuinigen van het Rijk. Toezichthouders hebben vaker te maken met fysiek en verbaal geweld. In 2015 wordt besloten of hun uitrusting uitgebreid moet worden.