Deventer- De goede samenwerking tussen inwoners, bedrijven, instellingen, politie en de gemeente maakt Deventer steeds veiliger. Het hechte netwerk is de sleutel tot succes. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage Veiligheid 2016 die het college aanbiedt aan de gemeenteraad.

Het college doet ook voorstellen aan de raad.

Steeds minder delicten

In 2015 zijn er 5.500 delicten geregistreerd. In 2005 waren dat er nog ruim 9.000. Het aantal delicten daalt al 10 jaar. De halvering van het aantal woninginbraken, van 660 in 2014 naar 335 in 2015 valt op. Dit is onder andere het resultaat van een speciaal politieteam Woninginbraken. De vele autobranden van de laatste tijd zijn zorgelijk.

Naar 4 coffeeshops en Bibob-toets voor 5 jaar

Het college stelt de raad voor te kiezen voor 4 in plaats van 5 coffeeshops. De samenwerking met de huidige 4 verloopt goed en meer is niet nodig. Ook wil het college de geldigheid van de Bibob-toets en de vergunning voor onder andere prostitutiebedrijven en coffeeshops verlengen van 2 naar 5 jaar.

Evenementen

Er komen steeds meer evenementen. Dat vraagt aandacht voor veiligheid en draagvlak onder omwonenden. Het evenementenbeleid wordt geƫvalueerd. Later dit jaar besluit het college of er aanpassingen nodig zijn.

Veiligheidsgevoel

Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt blijft 18%. Er start een proef om via kleine aanpassingen in de leefomgeving het veiligheidsgevoel te vergroten.

Alert op radicalisering

De gemeente onderhoudt contact met onderwijs, sport, welzijn, jeugdzorg en moslimorganisaties om vroegtijdig mogelijke signalen van radicalisering te krijgen. Tot nu toe zijn die er niet. De gemeente wil nog beter voorbereid zijn en laat een monitor maken die lokale spanningen vroegtijdig ziet.

Georganiseerde criminaliteit

Deventer wil beter toegerust zijn om georganiseerde, vaak onzichtbare, criminaliteit buiten de deur te houden. Met partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst wil het college goed zicht op waar zich dat voordoet, om het effectief aan te pakken. Daarvoor wordt een monitor ontwikkeld.

Skeave Huse

Er is behoefte aan enkele eenvoudige woningen voor mensen die niet in een gewone woonbuurt kunnen wonen omdat ze zich niet voldoende aanpassen. Begin 2017 moeten er 2 of 3 zijn. Dit gebeurt in samenwerking met de woningbouwcorporaties.

Bekijk de Voortgangsrapportage 2016 op de pagina Beleid & Cijfers.