Deventer- Ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en cultuurinstellingen en de gemeente Deventer gaan samen de internationale kracht van Deventer versterken. Door samen op te trekken, creëren ze nieuwe internationale kansen voor Deventer. Dat staat in de ambitie “Deventer Internationaal 2015-2020”. De partijen hebben dit samen gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt de visie voor besluitvorming aan de gemeenteraad. Burgemeester Andries Heidema (internationaal beleid) en wethouder Robin Hartogh Heys (economie, onderwijs en cultuur) trekken hierin samen op.

Mogelijkheden creëren

Alle partijen zijn al internationaal actief en zien de meerwaarde van samenwerking. Zij gaan kennis uitwisselen en meer verbindingen leggen. Zo creëren ze mogelijkheden op het gebied van economie, onderwijs, cultuur en internationale samenwerking. Het Hanzeverbond is 1 van de internationale netwerken die ze een impuls gaan geven.

In kaart brengen

“We brengen in kaart wie waar in de wereld actief is. Dan kunnen bedrijven profiteren van de kennis en vele contacten van de internationale organisaties in Deventer. Het werk van deze organisaties krijgt vleugels als een Deventer bedrijf investeert in het land waar zij actief zijn. Ook levert het bijvoorbeeld stageplaatsen op”, aldus wethouder Hartogh Heys.

Nieuwe bedrijvigheid voor Deventer

Jeroen Kroese, voorzitter van de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) en directeur van Sallcon: “Het versterken van internationale betrekkingen en contacten met bedrijven leidt tot nieuwe bedrijvigheid waar de stad Deventer in de volle breedte van profiteert”.

International office

Ambassadeurs uit de verschillende sectoren vormen een (virtueel) ‘international office’. Dit zorgt voor nieuwe verbinding en dynamiek op internationaal gebied in Deventer.

Internationale oriëntatie

Deventer is van oudsher een internationaal georiënteerde stad, denk bijvoorbeeld aan de traditie binnen het Hanzeverbond, internationale ondernemers, kennisinstellingen en een groot aantal internationaal actieve maatschappelijke organisaties. Deze ontwikkeling bouwt daarop voort. De internationale oriëntatie maakt Deventer aantrekkelijk om te wonen en te werken en zich hier te vestigen.