Deventer – Ook in 2019 zijn op (hoofd)wegen werkzaamheden gepland. Vaak knapt Deventer hiervan op, soms gaat het om noodzakelijk onderhoud. Ook voeren ProRail, Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en nutsbedrijven hun werkzaamheden uit.

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Enerzijds door de verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Anderzijds door bij wegafsluitingen tijdig omleiding- en adviesroutes aan te geven. Door de grote hoeveelheid projecten dit jaar, is het onvermijdelijk dat er meerdere projecten tegelijk in uitvoering zijn.

Hieronder de belangrijkste werkzaamheden in de 1e helft van 2019.

Brinkgreverweg

Op dit moment vervangt de gemeente de riolering onder de Brinkgreverweg. Ook wordt de weg heringericht. De Brinkgreverweg is voor al het verkeer afgesloten tot en met 5 augustus 2019.

Henri Dunantlaan – Van Oldenielstraat

Na het werk aan de Brinkgreverweg wordt het asfalt op de Oldenielstraat en Dunantlaan vervangen, inclusief de kruising met de Brinkgreverweg en de kruising met de Hoge Hondstraat. Om verkeershinder te beperken wordt het werk aan de kruisingen in 2 nachten uitgevoerd. Het wegvak Van Oldenilstraat wordt in de tussenliggende dag aangepakt.

Hanzeweg

Van juni tot en met november wordt het asfalt op de Hanzeweg tussen Dordrechtweg/ Schonenvaardersstraat en Duurstedeweg/Industrieweg vervangen. Ook worden parallelwegen aangelegd. Tijdens de werkzaamheden is er in beide richtingen steeds 1 rijstrook beschikbaar.

Wezenland – Keizer Karellaan

Het asfalt van Het Wezenland en de Keizer Karellaan en de bestrating van het fiets- en voetpad worden vernieuwd. De gemeente richt de straat opnieuw in. Begin mei is de straat enkele weken afgesloten vanwege het verleggen van kabels en leidingen. De andere werkzaamheden starten in juni en duren tot begin volgend jaar.

Prins Bernhardsluis

Het jaarlijks onderhoud van de sluis staat gepland van 3 tot en met 7 juni. Dit jaar worden ook het asfalt op de Zutphensewegbrug vervangen en het onderliggende staal geconserveerd.

A1

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Vanaf 10 mei is er merkbaar verkeershinder op de A1 tussen afslag Deventer-Oost en Bathmen. De toegestane snelheid is dan 90 km/uur, rijstroken worden versmald en vluchtstroken ontbreken. De werkzaamheden staan gepland tot en met 2020.

Smedenstraat

Het kantoorpand op de hoek Smedenstraat/Gibsonstraat wordt omgevormd naar appartementen. Voor deze werkzaamheden is het regelmatig nodig om de Smedenstraat af te sluiten, bijvoorbeeld als er een bouwkraan moet staan. Verkeer wordt in dat geval omgeleid via de Singel.