Deventer – In de eerste helft van 2015 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd in het Deventer Ziekenhuis. Dit richtte zich op patiënten die een CT-scan met röntgencontrastmiddel ondergaan. Deze patiënten kregen na de CT-scan een aantal plaszakken mee naar huis waarin ze de eerste 24 uur erna hun urine op konden vangen. Daarnaast werd hen gevraagd om thuis een vragenlijst in te vullen en terug te sturen, ook wanneer ze besloten hadden de plaszakken niet te gebruiken. Hiermee konden hun beweegredenen achterhaald worden, wat de succesfactoren voor gedragsverandering in beeld brengt.

 

Grip op medicijnresten in ons water:

In het project Grip op medicijnresten in ons water onderzoeken Waterschap Groot Salland en Deventer Ziekenhuis of gebruikers van geneesmiddelen gestimuleerd kunnen worden minder medicijnresten in het rioolwater terecht te laten komen. Ook wordt onderzocht of het effect hiervan te meten is in het rioolwater.

Plaszakken die de patiënten mee naar huis kregen.

 

Samen werken aan een oplossing:

Waterschappen maken al langer een vuist tegen medicijnresten in water. Meestal richt onderzoek rondom dit probleem zich op het zuiveren van water. Waterschap Groot Salland neemt nu samen met het Deventer Ziekenhuis het voortouw in de keuze voor een andere aanpak. Hierbij wordt onderzocht welke rol de mens kan spelen bij de oplossing van dit vraagstuk. De twee organisaties hebben hierbij de hulp ingeschakeld van sociale wetenschappers van Wageningen Universiteit. Samen hebben zij in de voorbereidingsfase de onderzoeksvragen opgesteld. Daarnaast is onderzocht hoe patiënten zo zorgvuldig mogelijk konden worden benaderd. Van februari t/m juni 2015 is dat daadwerkelijk gebeurd. Ook zijn metingen gedaan in het rioolwater. In de tweede helft van 2015 staat de interpretatie van de verzamelde gegevens centraal, wederom samen met wetenschappers van Wageningen Universiteit.

Gedurende het gehele onderzoek vragen de projectpartners op belangrijke momenten advies van een wetenschappelijke raad. Deze is speciaal samengesteld voor dit project en bestaat uit vier experts van Universiteit Utrecht, LeAF Wageningen, KWR Watercycle Research Institute en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 

 

Hoe gaat het nu verder?

Eind juni is het veldwerk afgerond: er zijn gegevens verzameld via de enquêtes onder patiënten en door metingen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de tweede helft van 2015 analyseren en interpreteren de samenwerkende partijen deze gegevens. Zij concluderen onder welke voorwaarden patiënten een bijdrage willen leveren aan dit probleem, of dit effect op de waterkwaliteit te meten is en welke aanbevelingen er zijn voor de toekomst. Naar verwachting verschijnt begin december de eindrapportage. Dat valt samen met het eindsymposium dat op 16 december plaatsvindt in Deventer voor alle betrokkenen en vakgenoten.

Naamloos

De onderzoeksresultaten