Deventer- In het Deventer Ziekenhuis wordt het spreekuur voor allergie bij kinderen omgedoopt tot een heus Centrum voor kinderallergologie en Immunotherapie. Het ziekenhuis vervult op dit vlak een zorgfunctie voor de provincies Overijssel en Gelderland.

Het aantal kinderen met allergische reacties neemt explosief toe. Zo heeft 1 op de 20 kinderen een voedselallergie en 1 op de 5 jongeren last van een astma of hooikoorts. In schril contrast met deze groei, staat het aantal centra in Nederland, waar ouders met hun kinderen voor uitgebreid onderzoek en een specifiek op hen afgestemde behandeling terechtkunnen. Dat is op 1 hand te tellen. In Deventer is besloten dat te veranderen.

Gespecialiseerd
Het Centrum voor Kinderallergologie en Immunotherapie verwacht wekelijks 15 tot 20 nieuwe patiënten te zien. Omdat de aandoeningen complexe voedselallergie, hooikoorts, allergische astma, eczeem en geneesmiddelenallergie, zich uitspreiden over meerdere specialismen, wordt er samen gewerkt met een KNO-arts, dermatoloog, kinderdiëtist en allergologie-verpleegkundigen. Daarnaast is er wekelijks een patiëntenbespreking met de afdelingen Kinderallergologie en Kinderlongziekten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
In het Deventer Ziekenhuis worden vooral de onderzoekstrajecten doorlopen, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Voor de uitvoering hiervan en verdere begeleiding wordt het kind zo mogelijk terugverwezen naar de kinderarts of huisarts in de eigen omgeving.

Het Deventer Ziekenhuis is 1 van de 6 ziekenhuizen met een multidisciplinair team waar een kinderarts-allergoloog deel van uitmaakt. In Nederland werken slechts 6 kinderarts-allergologen. Verwacht wordt daarom dat patiënten voor deze aandoeningen vanuit de wijde omtrek naar de Koekstad komen.

Bron:DZ