Deventer – Videoconsulting, thuismonitoring, patiënten die online hun medisch dossier kunnen inzien. Het Deventer Ziekenhuis doet bewust volop mee in de digitale ontwikkelingen. Het ziet eHealth niet als doel op zichzelf, maar als middel om de zorg te ondersteunen en te verbeteren, vertellen Ruben Uijlings (cardioloog) en Ko Takema (manager ict).

Ruben Uijlings maakt sinds vier jaar deel uit van de klankbordgroep eHealth. Dat is een denktank van waaruit kleine projecten worden opgestart, met als uiteindelijk doel die ziekenhuisbreed in te zetten. Alles gebeurt vanuit een overkoepelend programma. Voorbeeld van zo’n project is het beeldbellen (videoconsulting) dat nu een jaar draait. Patiënten kunnen via de computer of tablet de arts spreken. Vooral de oudere patiënten vinden dit prettig, is de ervaring van Uijlings. Zij hoeven niet meer voor elk consult de reis naar het ziekenhuis te maken. Verder loopt er een pilot waarin de patiënt de preoperatieve opname vragen alvast thuis kan invullen en een pilot thuismonitoring van zwangeren.

‘We hebben een prachtig patientenportaal’
Een heel belangrijke recente ontwikkeling is natuurlijk de mogelijkheid die het Deventer Ziekenhuis patiënten biedt om online hun medisch dossier in te zien. Het is op dit moment opengesteld voor de patiënten die in 2015 een poliklinische afspraak hebben, later krijgen alle patiënten die toegang. Zij kunnen hun opnamehistorie bekijken, onderzoeksuitslagen opvragen, ziekenhuismedicatie inzien en de brieven lezen die de specialist naar de huisarts stuurt. Het ziekenhuis streeft ernaar dat op termijn meer gegevens beschikbaar komen.
“Doordat patiënten zelf vooraf hun gegevens kunnen inzien en informatie nog eens kunnen nalezen, krijg je een heel ander gesprek in de spreekkamer”, zegt Ruben Uijlings. “Patiënten zijn beter voorbereid.”
“We hebben een prachtig patiëntenportaal”, zegt Ko Takema (manager ICT) trots. Het portaal krijgt volgens hem in de toekomst meer mogelijkheden. Er zouden bijvoorbeeld instructiefilmpjes of oefeningen in kunnen worden opgenomen. Artsen kunnen bijvoorbeeld een MRI-scan voor de camera laten zien en bespreken met de patiënt. “Wat je toevoegt, moet kloppen in je zorgproces”, vindt Ruben Uijlings. “Het aantal tools moet je langzaam uitbreiden. En op het moment dat je zeker bent dat het goed loopt, bouw je het weer verder uit.”

Huisartsen uit de regio aangesloten bij EPD
Dat patiënten online hun medisch dossier kunnen inzien is nieuw. Maar de huisartsen uit de regio rond het Deventer Ziekenhuis kunnen al twaalf jaar het EPD inkijken. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt. “Het vergemakkelijkt de onderlinge communicatie en voorkomt overbodige communicatie”, zegt Takema.
Ondanks alle mooie kanten, is het volgens beide mannen goed om kritisch te blijven op het proces en om als organisatie je bewust te zijn van de mogelijke risico’s van eHealth. Dat kunnen technische problemen zijn, het onvermogen van patiënten of zorgprofessionals om ermee om te gaan, privacy problemen. Takema: “Het is belangrijk om het overzicht te houden en te blijven controleren op eventuele fouten.” Maar als alles goed wordt geïmplementeerd, als patiënt en personeel goed zijn geïnformeerd, kan het patiëntenportaal een centrale rol gaan spelen in het zorgproces.
Dat doet het nu al meer dan was verwacht. In een paar maanden tijd zijn er al heel veel hits op het patiëntenportaal, vertelt Takema. “Je merkt dat de patiënt dit wil.”
Ruben Uijlings: “We staan nog maar aan het begin van alle ontwikkelingen. De techniek is goed; patiënten vinden het fijn. Het raakt in een stroomversnelling. Van de patiënten geeft 95 procent aan hiermee door te willen gaan. Dat geeft energie.”

Bron:  Zorg en ziekenhuiskrant

Deventer ziekenhuis omarmt eHealth als ondersteuning van de zorg