Deventer- Het Deventer Ziekenhuis realiseert op het buitenparkeerterrein 275 extra plaatsen. Met de uitbreiding hebben patiënten en bezoekers – ook op de drukke momenten – voldoende parkeergelegenheid voor een gastvrije ontvangst.

De uitbreiding van parkeerplaatsen vindt plaats op het eigen terrein van het ziekenhuis. Het ziekenhuis respecteert hiermee het landschapsbeeld dat voor de Rielerenk geldt. Ruimte voor de parkeervakken is gevonden door de sloten af te dekken en het water ondergronds te laten stromen. Rondom het terrein komen nieuwe heggen die het groene karakter van de omgeving versterken. Met de extra parkeerplaatsen waarborgt het ziekenhuis de goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. Dat was nodig omdat – ondanks OV- en fietsstimulerende maatregelen – de parkeerdruk hoog blijft. In totaal heeft het ziekenhuis straks 1250 parkeerplaatsen.

Bredere rijbanen
Naast het realiseren van extra parkeervakken, wordt de verlichting op het terrein vervangen door een energiezuinige LED-variant en zijn er kleine aanpassingen in de bewegwijzering. Tot slot worden de rijbanen breder en straks van twee kanten toegankelijk.

Door de ontwikkeling van kosten, is het ziekenhuis genoodzaakt het parkeertarief tussen 31 en 60 minuten te verhogen. Tot een half uur parkeren blijft gratis; ook wijzigt het maximumbedrag per dag (5 euro) niet.

De werkzaamheden voor de extra parkeerplaatsen starten 7 maart en duren tot na de zomer. In die periode wordt een klein deel van de landbouwgrond aan het Mensinksdijkje geschikt gemaakt voor 150 auto’s die voor de medewerkers toegankelijk zijn.

Parkeerterrein.jpg