Deventer- Het DZ start nog dit jaar met de opleiding van eigen ziekenhuisartsen. Dat kan nu het ziekenhuis een opleidingserkenning heeft ontvangen voor dit nieuwe type specialist.

De ziekenhuisarts is een generalistische specialist die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse klinische zorg. Hij of zij moet de brug slaan tussen diverse specialisten aan het bed van de patiënt. Als coördinator is hij niet medisch eindverantwoordelijk (dat blijft de specialist), maar is hij wel altijd op de afdeling aanwezig. Zo kan hij hét aanspreekpunt zijn voor patiënten en zorgverleners. Ook zorgt hij na ontslag voor een goede overdracht richting huisarts of verpleeghuis. Dit is onder meer belangrijk voor de snelgroeiende groep oudere patiënten. Zij kampen vaak met diverse aandoeningen en worden behandeld door diverse artsen. Dat vergroot de kans op versnippering. De ziekenhuisarts stemt deze zorg goed op elkaar af en zorgt zo voor meer continuïteit en veiligheid.


De ziekenhuisarts is een nieuw fenomeen. Na hun opleiding tot basisarts kunnen geneeskundigen kiezen voor een driejarige vervolgopleiding. Daarbij verdiepen ze zich in de breedte in diverse ziektebeelden. Daarna kunnen ze op diverse verpleegafdelingen aan de slag. Het DZ heeft deze week van het College Geneeskundig Specialismen toestemming gekregen deze vervolgopleiding te verzorgen. Nog dit jaar start het ziekenhuis met het opleiden van de eerste ziekenhuisartsen.

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis is blij met de erkenning. ‘Dat is goed nieuws, want er is grote behoefte aan dit type artsen om de zorg in de kliniek te coördineren. Dat zorgt voor meer continuïteit en zo ook voor meer kwaliteit en patiëntveiligheid. Voor ons is de erkenning fantastisch, want we zijn een opleidingsziekenhuis in hart en nieren en hebben er weer een mooie opleiding bij. Dat houdt ons scherp en dat draagt bij aan onze hoge zorgkwaliteit.’

Naast de erkenning voor de nieuwe opleiding van ziekenhuisartsen heeft het DZ zeventien erkende medisch-specialistische opleidingen. Daarnaast is het een van de oudste afiliatieziekenhuizen van

Nederland, waar jaarlijkse meer dan vijftig co-assistenten een deel van hun opleiding doorlopen.

Deventer Ziekenhuis