Deventer – De zorg en de patiënt veranderen snel. De zorgvraag wordt complexer en het ziekenhuis maakt steeds vaker onderdeel uit van samenwerkingsverbanden binnen de ketenzorg. Die ontwikkelingen worden in het Deventer Ziekenhuis ook vertaald op verpleegniveau. Dat betekent een nieuwe inrichting van de verpleegkundige teams, werken aan een verhoging van het opleidingsniveau van de verpleegkundigen en het aanbrengen van een scherper onderscheid tussen mbo- en hbo-zorgprofessionals. Elze Bent, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad en operationeel manager binnen de klinische zorg, vertelt hoe die veranderingen in de verpleegkundige zorg eruit zien.

Elze Bent is zelf een voorbeeld van het traject dat nu binnen haar ziekenhuis volop aan de gang is. Ze begon als mbo-verpleegkundige en deed naast haar fulltime baan in tweeënhalf jaar tijd (is nu drie jaar) de studie hbo-v. In 2010 had ze haar diploma op zak. “Ik heb het niet als heel pittig ervaren”, zegt ze over die jaren. Dat komt mede doordat schooltijd door de werkgever als werktijd wordt gezien. “Dat helpt. Studeren doe je natuurlijk wel in eigen tijd.”

Verpleegkundige teams opnieuw ingericht

Het Deventer Ziekenhuis is bezig met een project waarbij de verpleegkundige teams opnieuw worden ingericht. Het DZ is een van de vier ziekenhuizen die op dit gebied als proeftuin zijn aangemerkt.
Op dit moment heeft elk specialisme in het ziekenhuis een eigen kernteam, met een hbo-opgeleide senior-verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de regie en de coördinatie van de verpleegkundige zorg op de afdeling. Eigenlijk is dit de enige functie waarin de competenties van de hbo’er goed zichtbaar zijn. De andere hbo’ers komen daardoor over het algemeen wat minder goed uit de verf. Elze: “We willen beiden, zowel de hbo’ers als de mbo’ers, in hun kracht zetten. Beide functies hebben we nodig en moeten worden benut. De zorg wordt steeds zwaarder en complexer. Daarvoor hebben we meer de helikopterview van de hbo’ers nodig.”

Daarom is een verandertraject ingezet binnen het Deventer Ziekenhuis. “We gaan toe naar de vorming van regieteams. Die teams worden multispecialistisch opgebouwd. Vijftig procent van de verpleegkundigen op de afdeling is straks regieverpleegkundige. Die zijn hbo-opgeleid en kunnen in ketenzorg en innovaties denken. Zij kunnen ook deelnemen aan evidence based onderzoeken. Daaromheen heb je de algemeen verpleegkundigen in het primaire verzorgingsproces. Dat kunnen mbo’ers en hbo’ers zijn. Met het instellen van regieteams creëren we tegelijk meer loopbaanmogelijkheden.”
Het omvormingstraject is nog volop in ontwikkeling. In 2020 moet het nieuwe beroepenhuis er staan.

Regieteams: van solo naar samen

Het DZ kent op de basisverpleegafdelingen een werkorganisatie met kernteams gericht op een specialisme (en een flexibele schil met mbo en hbo opgeleide verpleegkundigen). Elk kernteam heeft een seniorverpleegkundige die verbonden is aan het kernteam. De seniorverpleegkundige richt zich met name op de kwaliteit en deskundigheidsbevordering van het kernteam en het betrokken specialisme. De seniorverpleegkundige is hbo opgeleid, een solistische functie en is kartrekker van het kernteam in de huidige vormgeving.

In de nabije toekomst gaat een regieteam bestaan uit een multi-specialistisch team van hbo- verpleegkundigen. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor de verdieping van de zorgvraag, samenwerken in de keten, zich richten op kwaliteit en deskundigheidsbevordering, waar ook alle relevante verpleegkundige specialisaties aanwezig zijn, onder meer oncologie, geriatrie, wondzorg en diabetes. Dit houdt in dat er een verschuiving plaats vindt van de soloprofessional (zoals de seniorfunctie nu is) naar de netwerkprofessional waarin het kernteam gezamenlijk de kar trekt.

Bron: Zorg en ziekenhuis krant

Veranderingen in verpleegkundige teams Deventer Ziekenhuis