Deventer- De locatie Rielerenk van Dimenceheeft de 2e prijs gewonnen van de Gastvrijheidszorg Awards. Dimence kreeg de prijs in de categorie geestelijke gezondheidszorg (ggz) tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in Utrecht. Dimence doet mee mede omdat gastvrijheid één van haar speerpunten is.
Dit jaar namen 230 zorgaanbieders deel aan Gastvrijheidszorg met Sterren in de categorieën ggz, verpleging & verzorging, ziekenhuizen en kleinschalig wonen. De deelnemers werden beoordeeld op gastvrijheid en afhankelijk van hun score kregen ze sterren toebedeeld. Sabien Raams, regiodirecteur Dimence: “We zijn enorm trots. Dat we de 2e prijs hebben gewonnen is een mooie waardering voor de inzet van onze medewerkers.”
Waarderingssysteem
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheid in zorginstellingen. Het doel is de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg. Gastvrijheid neemt een steeds grotere plaats in binnen de zorgsector. Belangrijke onderdelen daarvan zijn gezond en lekker eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Maar ook de manier waarop medewerkers cliënten en patiënten bejegenen is een graadmeter, alsook de dienstverlening.
Sterrengids Gastvrijheidszorg
De locatie Rielerenk van Dimence krijgt een vermelding in de Sterrengids Gastvrijheidszorg, dé kwaliteitsgids voor eten, drinken, wonen, ambiance en service in zorginstellingen. De gids kan worden beschouwd als de ‘Michelingids’ voor de zorg. Alle gegevens uit de gids worden ook gepubliceerd op www.zorgmetsterren.nl.