Deventer- Vanaf 1 juni is Dimence ook in Deventer gestart met een poliklinische voorziening voor mensen met zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem (dubbel diagnose). Volwassenen vanaf 18 jaar  uit de regio Deventer kunnen hier terecht voor diagnostiek en behandeling op dit gebied.

Verslaving is een langdurig en vaak chronisch probleem. Hoe eerder gestart wordt met de behandeling van de verslaving, des te groter de kans dat terugval wordt voorkomen.
De behandeling is gericht op:

  • Terugvalpreventie
  • Gezonde leefstijl
  • Sociale vaardigheden
  • Vaardigheden voor het reguleren van spanningen en emoties
  • Het onder controle krijgen van psychiatrische klachten
  • Eventuele onderliggende problemen

Ervaring
Dimence heeft op het gebied van verslavingspsychiatrie jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in Zwolle. Volwassenen met een dubbele diagnose kunnen hier terecht voor een  poliklinische (op afspraak), deeltijd en klinische behandeling(opname). Ook jongeren van 12 t/m 23 jaar met zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem kunnen in Zwolle terecht. In Nederland een vrij unieke voorziening voor jongeren.

Poliklinische behandeling
In Deventer start een poliklinisch team verslavingspsychiatrie, bestaande uit een psychiater, GZ-psycholoog en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen aan de Pikeursbaan. Het poliklinische aanbod bestaat op dit moment uit intake, diagnostiek en behandeling, waarbij behandeling van zowel de verslaving als de psychiatrische problematiek centraal staan. En waarbij het doel is: stoppen met middelengebruik. Dit vraagt om motivatie van patiënten om in behandeling te gaan. In een behandeling wordt met een patiënt stilgestaan bij de functie van zijn gebruik en wordt tevens aandacht  besteed aan factoren die van invloed zijn op het gebruik, terugvalpreventie en probleemoplossingsvaardigheden. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van het deeltijd en klinische aanbod in Zwolle.

Aanmelden
Voor overleg kan contact worden opgenomen met Cassandra Steenkist, psychiater en teamleider zorg polikliniek verslavingspsychiatrie volwassenen, 038 469 3200. Huisartsen kunnen verwijzen via zorgmail.