Deventer- Er zijn al 10 ideeën ingediend voor de motiemarkt komende woensdag. De gemeenteraad organiseert dan voor de 1e keer deze markt, waar mensen die in Deventer wonen of werken ideeën en plannen kunnen presenteren aan de raadsleden.

Opvallend is de brede diversiteit aan ingebrachte onderwerpen en ideeën. Zo is nagedacht over de invulling van een leegstaand pand, maar ook over het duurzaam opwekken van energie, nieuwe vormen van wonen, cultuureducatie, gezondheid en taal.

Raadsleden ‘adopteren’ ideeën

De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: wie zich aanmeldt krijgt een plek op de markt om zijn of haar idee te presenteren voor bijvoorbeeld de wijk, buurt of de hele gemeente. Raadsleden lopen over de markt en kunnen ideeën die hun aanspreken ‘adopteren’. Samen met de initiatiefnemer stellen zij een motie op, die kan worden ingediend tijdens de raadsvergadering op 29 juni.

De motiemarkt vindt 15 juni plaats in de Burgerzaal van het stadhuis van 19.00 tot 21.00 uur. Uiteraard bent u ook als bezoeker van harte welkom!

Meer informatie over de motiemarkt is te vinden op www.deventer.nl/motiemarkt.