Bathmen – Het concept ‘Dorpsvisie Bathmen’ beschrijft een gedegen en gedragen visie op de toekomst van Bathmen met inbreng van bewoners, organisaties en gemeente.

Luchtfoto van Bathmen

De concept dorpsvisie ligt nu bij bewoners en organisaties. Als hun reacties verwerkt zijn, sturen burgemeester en wethouders de visie ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Meer ruimte voor bewoners

Wethouder Frits Rorink: “De inwoners willen zich inzetten voor activiteiten en de leefbaarheid in het dorp. Omdat de rol tussen gemeente en inwoners verandert, doet de gemeente een groter beroep op inwoners. Behoud van de sterke sociale cohesie is voor de toekomst van Bathmen essentieel.”

Dorpsagenda

Bewoners, organisaties en gemeente stellen een gezamenlijke Dorpsagenda op. Zij stellen gezamenlijk doelen vast en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Ieder levert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan de uitvoering.

Bathmen

Bathmen heeft ongeveer 4500 inwoners. Prettig wonen en een sterke sociale cohesie leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Er zijn diverse voorzieningen, waaronder 2 basisscholen, winkels, horeca, sportaccommodaties en de kerk. De meeste inwoners werken buiten het dorp.

Ontwikkelingen

De bevolking van Bathmen verandert. Van krimp lijkt voorlopig geen sprake. Het aantal mensen van 64 jaar en ouder groeit. Het aantal jongeren tot 19 jaar neemt de komende 15 jaar af. De groep 20-64 jarigen schommelt rond de 53% en dit percentage daalt licht.

In 2025

Wethouder Rorink: “We willen dat je in elke fase van je leven prettig in Bathmen kunt wonen, leven en werken. Nu, maar ook in 2025. Kinderen kunnen in Bathmen naar school en er veilig opgroeien. Bathmen is aangewezen als een Woonservicezone. Zo kunnen mensen langer in Bathmen blijven wonen, met voorzieningen dicht bij huis.”

Wonen in Bathmen

In Bathmen is behoefte aan 65 tot 160 woningen de komende 10 jaar. Er kunnen ruim 100 woningen worden gebouwd op de Bathmense Enk. In en rond het centrum zijn ook mogelijkheden. Om leegstand te voorkomen, is er aandacht voor bestaand vastgoed. Ook hier moet de ruimte worden gezocht voor de toekomstige woonbehoefte in het dorp.

Dorpsvisies

De gemeente stelt voor alle 6 dorpen een dorpsvisie op. De Dorpsvisies voor Loo, Lettele, Diepenveen en Schalkhaar zijn klaar. Hierna volgt nog de dorpsvisie voor Okkenbroek. De dorpsvisies worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.