Deventer – Waterschap Rijn en IJssel richt het westelijke deel van de Dortherbeek opnieuw in. De extra waterberging ter compensatie van de aanleg van A1 Bedrijvenpark Deventer is nu klaar. De gemeente Deventer kan nu omgevingsvergunningen afgeven voor het bedrijvenpark.

Herinrichting Dortherbeek

Herinrichting Dortherbeek

De afgelopen maanden heeft Waterschap Rijn en IJssel in het westelijke deel van de Dortherbeek ontgravingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarmee is de extra waterberging een feit. De gemeente kan nu omgevingsvergunningen afgeven voor het bedrijvenpark. Bedrijven kunnen nu daadwerkelijk aan de slag op A1 Bedrijvenpark Deventer.

Waterberging

A1 Bedrijvenpark Deventer wordt aangelegd in het laagste deel van het stroomgebied van de Dortherbeek. Het maaiveld wordt ter plaatse opgehoogd, waardoor hier minder water vastgehouden kan worden in perioden met veel regen. Om ervoor te zorgen dat overtollig water opgevangen kan worden, is extra ruimte langs en in het westelijk deel van de Dortherbeek vanaf Kring van Dorth tot aan de spoorlijn Deventer-Zutphen gecreëerd.

Veel boeren hebben deelgenomen aan kavelruil. Mede daardoor kan het waterschap maatregelen nemen die zorgen voor schoner water en meer planten- en diersoorten. Er zijn meanders (kronkels) gegraven en oevers worden minder steil gemaakt. Op de verlaagde delen komen poelen voor amfibieën. De werkzaamheden, mede mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Deventer, duren nog tot het voorjaar van 2014.

Wilt u meer weten over beekherstel? Bekijk dan de animatie van Waterschap Rijn en IJssel. Hierin komt u te weten wat het is, waarom beken hersteld worden en hoe dat er uit ziet.

A1 Bedrijvenpark Deventer

A1 Bedrijvenpark Deventer – met een ontsluiting via afrit 24 van de A1 – heeft een oppervlakte van 129 hectare, waarvan 56 hectare uitgeefbaar is. Van der Valk heeft de 1e kavel gekocht. Projectontwikkelaar Janssen de Jong heeft een optie op een kavel voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw. De gemeente is met meerdere partijen in gesprek over vestiging op het nieuwe bedrijvenpark.