Deventer- Afgelopen dagen is er in principe overeenstemming bereikt over de verkoop van de Maria Koninginkerk en de Radboudkerk in Deventer.

Daarnaast is er onlangs al een overeenkomst gesloten voor verkoop van de Joannes Vianneykerk. In de Joannes Vianneykerk en de pastorie zullen appartementen worden gebouwd.

De Radboudkerk

De koper is een particulier wonende op De Worp. Het gebouw zal vooralsnog blijven staan. De koopakte is ondertekend..

De Maria Koninginkerk

De koopakte zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende weken worden ondertekend. De Maria Koninginkerk is in principe verkocht aan de 3 G kerken (Gereformeerden). Zij zullen daar hun zondagsvieringen gaan houden. In de pastorie zullen vergaderzalen worden gerealiseerd. Er dienen nog een aantal zaken te worden geregeld. Zo wil de kerkenraad van de 3 G kerken graag een proefdienst houden op een van de komende zondagochtenden.