Deventer- Woensdagavond was het een drukte van belang in de burgerzaal van het Deventer stadhuis. Achter marktkramen probeerden inwoners en organisaties de gemeenteraadsleden te interesseren voor hun idee. Dat gebeurde tijdens de zogeheten motiemarkt.

10 ideeën

Vóór de behandeling van de Voorjaarsnota wil de gemeenteraad weten welke ideeën leven in Deventer. Er werden 10 ideeën ingediend en bij een kraampje persoonlijk toegelicht. Zo kwam de Deventer sportploeg met het idee om mensen mét en zonder beperking door sport met elkaar te verbinden. Agrariërs uit Bathmen stellen hun daken beschikbaar voor zonnepanelen en vragen bewoners uit hun en naastliggend postcodegebied mee te investeren in het opwekken en gebruik van lokale energie.

Vervolg

Het lijkt erop dat maar liefst 7 ideeën door 1 of meerdere raadsfracties worden geadopteerd en ingebracht tijdens behandeling van de Voorjaarsnota. Andere ideeën leiden tot vervolggesprekken of zijn op weg geholpen door advies. In het algemeen werd zowel door raadsleden als  ideeënhandelaren met enthousiasme gereageerd op deze 1e motiemarkt.