Deventer- De studenten in Deventer met een huurwoning krijgen op 1 januari 2015 een nieuwe huisbaas: studentenhuisvester DUWO gaat naar Deventer. DUWO koopt – onder voorbehoud van goedkeuring van de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw – in Deventer 568 studentenwoningen van de lokale woningcorporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1; 277 wooneenheden van Rentree en 291 van Woonbedrijf ieder1. Donderdag 19 juni worden de overeenkomsten getekend voor de aankoop van de woningen per 1 januari 2015. Tegelijkertijd tekenen wethouder Wonen Jan Jaap Kolkman en algemeen directeur van DUWO Jan Benschop een samenwerkingsovereenkomst waarin intenties worden vastgelegd over de woonruimteverdeling en de kwaliteit, prijs en uitbreiding van het woningaanbod voor studenten in Deventer.

Saxion en de gemeente constateren een groeiend tekort aan studentenhuisvesting. DUWO onderzocht in 2012 de woningvraag van de studenten van Saxion in Deventer. Hieruit bleek de komende acht jaar een geschat tekort aan circa 800 studentenwoningen. Daarom hebben de gemeente Deventer en Saxion DUWO gevraagd te voorzien in de benodigde studentenhuisvesting in de stad. DUWO is gespecialiseerd in huisvesting van studenten, terwijl de lokale corporaties een bredere doelgroep bedienen. Bovendien kan DUWO met haar partners oplossingen bieden voor de mogelijke tekorten aan studentenwoningen. Tenslotte biedt DUWO iets extra’s voor de markt: met Studentenwoningweb heeft DUWO een loket dat de grenzen van Deventer overschrijdt. Studenten die willen verhuizen naar een van de steden waar DUWO actief is, kunnen via Studentenwoningweb een kamer huren in die andere stad.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en DUWO staan de afspraken over ambities, programma en condities bij het realiseren van studentenhuisvesting. Het streven is om in een periode van 5 tot 7 jaar in Deventer 900 wooneenheden te realiseren onder de voorwaarde dat het tekort aan studentenhuisvesting dit rechtvaardigt. Als vervolg op de aankoop worden uitbreidingsplannen ontwikkeld, met name in het Havenkwartier.

Het verhuurproces verloopt bij DUWO geheel digitaal. Om de studentenwoningen in Deventer goed te kunnen beheren wordt er in de hogeschool een DUWO-studentenloket gevestigd.