Deventer- Een woning energiezuinig maken zonder investering. Dat kan binnenkort in Deventer met het woningabonnement. Woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen kunnen dan worden aangelegd tegen een vaste maandelijkse energierekening en die hoeft niet hoger te zijn dan de huidige energierekening.

Om het woningabonnement te kunnen starten voor de eerste 25 inwoners in 2015, wil de gemeente een lening van € 400.000 verstrekken. Dat besluit heeft het college van burgemeester en wethouders genomen en voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Samenwerking bedrijven en overheid

Met Deventer bedrijven, woningbouwcorporaties, Sallcon en de gemeente is het woningabonnement tot stand gekomen. De samenwerking komt voort uit de Blok voor Blok-regeling, waarbij woningen per buurt of straat zijn verduurzaamd. Dat project is inmiddels afgerond.

Aantrekkelijk alternatief

Net als bij Blok voor Blok, bundelen lokale partijen hun krachten om Deventer duurzamer te maken. Voor mensen die niet kunnen investeren in duurzame maatregelen in hun woning, maar die wel duur-zaam en comfortabel willen wonen, is het woningabonnement een aantrekkelijk alternatief op de normale energierekening.

Zelf kiezen

Liesbeth van Asten, directeur woningcoöperatie Rentree en voorzitter van het samenwerkingsverband, ziet vooral kracht in de keuzemogelijkheid: “Een bewoner kan zelf de maatregelen kiezen en bepalen wat hij per maand wil betalen. De een kiest voor maatregelen die binnen het bestaande energiebudget blijven, een ander voor comfort of extra maatregelen en is bereid daar meer voor te betalen. Eigenlijk hetzelfde als bij het telefoon- of internetabonnement.”

Start 25 woningabonnementen

Het Deventer bedrijf WDW Ontwikkelend Beheer start met de eerste 25 woningabonnementen. Vanuit dat vertrekpunt wordt een organisatie opgezet die bewoners een passend aanbod doet. De energierekening wordt betaald aan de Deventer Energiecoöperatie.

“Mes snijdt aan meer dan twee kanten”

Met de bedrijven die de duurzaamheidsmaatregelen gaan uitvoeren, worden afspraken gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Zo snijdt het mes aan meer dan twee kanten”, zegt wethouder Frits Rorink. “Mensen komen aan het werk, er is een stimulans voor de Deventer economie en bovendien werken we aan onze klimaatdoelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”

Naast verschillende investeerders wordt met de provincie Overijssel overlegd om financieel bij te dragen aan het project om vervolgens grotere aantallen inwoners hiervan gebruik te kunnen laten maken.