Deventer- Op de Zorgtotaalbeurs heeft Marian Streppel van het Deventer ziekenhuis de eerste MVO award in ontvangst mogen nemen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaam inkopen. Het ziekenhuis heeft de assortimentsscreening van Bidvest Deli XL doorlopen en scoort dermate hoog ten opzichte van andere ziekenhuizen, dat zij een zilveren MVO award toegekend hebben gekregen.

Assortimentsscreening

De assortimentsscreening is één van de duurzaamheidstools die Bidvest Deli XL aan kan bieden. De screening meet hoe duurzaam uw organisatie op dit moment inkoopt. Hierbij wordt gekeken naar het percentage ingekochte producten op basis van omzet en unieke artikelnummers. Ook wordt gekeken naar de afname van controversiële producten zoals paling.

Bedrijfsscan

Hiernaast biedt Bidvest Deli XL op dit moment ook de bedrijfsscan aan. Deze scan toetst hoe duurzaam uw bedrijfsvoering is op basis van de ISO26000: dé richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De formule die gebruikt wordt om uw organisatie te scoren, is wetenschappelijk getoetst door Wageningen University.

dz-logo