Deventer – Stichting Eigen Bouw gaat bijdragen aan de Prestatieafspraken Wonen die de gemeente heeft gemaakt met woningcorporaties. Dat hebben de gemeente en de stichting deze week afgesproken.

Eigen Bouw verhuurt en beheert woningen en commerciële ruimten in Deventer. Het is geen woningcorporatie, en daarom gelden de Prestatieafspraken Wonen niet voor de stichting. Eigen Bouw heeft echter zelf aangegeven dat ze afspraken over de sociale huurwoningvoorraad belangrijk vindt, en wil bijdragen aan de maatschappelijke opgave.

Aandacht

Wethouder Jan Jaap Kolkman is blij met de afspraak: “Zo bundelen we de aandacht voor wonen in Deventer. Ik vind het mooi dat Eigen Bouw uit eigen beweging bijdraagt aan de ontwikkeling, zodat we het totale woningaanbod in Deventer nog beter in beeld krijgen. Samen bereiken we meer.”

Kerntaak

De woningcorporaties richten zich steeds meer op hun kerntaak: zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, oftewel sociale huur. Eigen Bouw richt zich ook op de iets duurdere woningen, maar stelt 40% van het woningaanbod beschikbaar voor mensen met een inkomen tot € 34.678 en voor snelzoekers. Eigen Bouw gaat ook een aantal statushouders aan een passende woning helpen.

Energiebesparing

Met de corporaties is afgesproken dat sociale huurwoningen over tien jaar gemiddeld een energielabel B hebben, waarbij de kosten van de energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in de huurprijs. Ook Eigen Bouw committeert zich aan deze doelstelling. Dit draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn.