Deventer – Vorig jaar zijn de twee windmolens van windpark Kloosterlanden langs de A1 bij Deventer officieel in gebruik genomen. Samen leveren de windmolens jaarlijks net zoveel als ongeveer 2.700 huishoudens gezamenlijk verbruiken. Naar aanleiding van opmerkingen van enkele bedrijven op het bedrijventerrein Kloosterlanden over de slagschaduw, zijn de eigenaren van de windmolens, Raedthuys Pure Energie en Deventer Energie Coöperatie, met bedrijven in gesprek gegaan.

Voor woningen geldt een wettelijke grens voor slagschaduwbelasting door windmolens op de gevel van maximaal 6 uur per jaar. Voor bedrijven op een bedrijventerrein gelden die regels niet. Voor bedrijven is geen wettelijke verplichting voor het treffen van maatregelen ten aanzien van slagschaduw.

Raedthuys Pure Energie en de Deventer Energie Coöperatie betreuren dat enkele bedrijven overlast ervaren van de windmolens. Zij willen zich als goede buur inzetten en bieden daarom een speciale stilstandsregeling aan. Deze regeling houdt in dat de bedrijven, als zij zich daarvoor aanmelden, niet meer dan 10 uur slagschaduw per jaar op een gevel van hun pand zullen hebben. In de besturingscomputers van de windmolens zal deze stilstandsvoorziening dan worden ingesteld. Dit brengt enig verlies van energieopbrengst met zich mee. Raedthuys Pure Energie en de Deventer Energie Coöperatie willen op deze manier tegemoet komen aan de opmerkingen over slagschaduw.img_8730

—————————————————————————————————————————

Over windpark Kloosterlanden

Windpark Kloosterlanden bestaat uit twee windmolens van het type Enercon met een ashoogte van 85 meter en een rotordiameter van 92 meter. De windmolens leveren samen 9.600.000 kWh, genoeg stroom voor ongeveer 2.700 huishoudens. Het windpark is in eigendom van Raedthuys Pure Energie (75%) en de Deventer Energie Coöperatie (25%). Ruim 90 leden van de coöperatie hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aandeel in het windpark te verwerven. Ook kunnen leden van de coöperatie stroom afnemen van het windpark.