Deventer- Het ontwerp voor de Hanzeweg is in grote lijnen gereed. De weg, tussen Zutphenseweg en Industrieweg, wordt verbreed naar 2 x 2 rijstroken, met parallelwegen en betere fietsvoorzieningen. De provincie Overijssel financiert dit project grotendeels. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind dit jaar. Eind 2017 is de weg verbreed.

Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp vastgesteld. De gemeente werkt het schetsontwerp de komende maanden uit tot een definitief ontwerp. Daarna contracteert ze een aannemer, die begin 2016 start met de werkzaamheden. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van een woning en het kappen van bomen, worden nog dit jaar uitgevoerd.

Betere doorstroming

Een verbrede Hanzeweg zorgt ervoor dat verkeer beter kan doorstromen. Zo wordt ook de bereikbaarheid van de binnenstad vergroot. De Hanzeweg krijgt minder afritten en afslagen en de linksaf vanaf de Gotlandstraat komt te vervallen.

Parallelwegen

Om bedrijven aan de Hanzeweg bereikbaar te houden, krijgt de Hanzeweg aan beide zijden een parallelweg. Ook (brom)fietsers gebruiken deze parallelwegen. Op de parallelwegen geldt eenrichtingsverkeer voor auto’s en vrachtwagens en tweerichtingsverkeer voor fietsers. In verband met de verkeersveiligheid worden de parallelwegen ingericht als 30 km zones.

Unieke kans

De werkzaamheden aan de Hanzeweg zijn een unieke kans om ook de omgeving verder te ontwikkelen. Gemeente en provincie dagen daarom bedrijven langs en rondom de Hanzeweg uit om te onderzoeken hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het gebied nabij haven en binnenstad biedt volop kansen voor economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Hanzetracé

De verbreding van de Hanzeweg is onderdeel van het vernieuwde Hanzetracé. Verbreding van de Hanzeweg verlicht de verkeersdruk rond de binnenstad en zorgt dat Deventer in de komende tientallen jaren goed bereikbaar blijft.

Informatie

Meer informatie over de verbreding van de Hanzeweg is te vinden op:www.deventer.nl/hanzeweg.