Deventer- Bij nader onderzoek rond de spoorbrug zijn 2 niet geëxplodeerde bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) maakt deze bommen op zaterdag 27 september onschadelijk om ze vervolgens te kunnen veiligstellen. Dat is nodig om werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier uit te kunnen voeren.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt ter plaatse het trein-, scheepvaart- en luchtverkeer op 27 september tot 14 uur stil gelegd. Ook worden de Lage Steenweg en de spoorwegbrug van 7 tot 14 uur afgesloten. Er is een korte omleidingsroute aangegeven.

Geen overlast

Door een beschermingsconstructie, in de vorm van een terp, is er geen overlast voor omwonenden. Binnen het veiligheidsgebied wordt niet gewoond of gewerkt. Niemand hoeft de woning te verlaten of veiligheidsmaatregelen te treffen.

Complexe detectie

Detectie op deze locatie was lastig omdat er rond de pijlers van de spoorbrug veel verstoringen in de ondergrond zitten. Hierdoor was het noodzakelijk om aanvullende detectie te laten plaatsvinden.

Meerdere bommen

Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer moet veel grond weg gegraven worden langs de IJssel. Het is bekend dat hier niet-geëxplodeerde bommen liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nu 22 bommen gevonden. Bij het IJsselhotel en in de Ossenwaard wordt de komende tijd nog onderzoek uitgevoerd.

Geen zichtbaar spektakel

Tijdens de werkzaamheden zijn medewerkers van de EODD in het gebied, dat verder voor iedereen is afgesloten. Op de IJssel mag tijdens de werkzaamheden niet worden gevaren. De bommen worden verwijderd en op een later moment tot ontploffing gebracht op een daarvoor aangewezen locatie. Er is dus niets te zien van de werkzaamheden.

Betrokken partijen

De explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen al ruim 60 jaar in de uiterwaarden, maar ook op andere plekken in Deventer. Het onschadelijk maken is routinewerk en wordt altijd gedaan door de EODD. De gemeente is betrokken vanwege de openbare orde en veiligheid en de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe vanwege het feit dat zij het project Ruimte voor de Rivier realiseren.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier Deventer wordt uitgevoerd door de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe en is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de grote rivieren in Nederland voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid.

IJssel

Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Bij Deventer worden over een lengte van 10 kilometer in totaal 6 grote nevengeulen gegraven. Deze geulen werken als ‘spitsstroken’ tijdens piekafvoeren op de rivier. Naast het vergroten van de waterveiligheid, biedt Ruimte voor de Rivier ook kansen voor natuurontwikkeling en extra recreatiemogelijkheden.