Deventer- De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) brengt donderdag 22 oktober 3 Britse vliegtuigbommen van 500 pond tot ontploffing in de nabije omgeving van Deventer. De bommen zijn afgelopen zomer gevonden langs de IJssel in Deventer.

Auto van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)

De EODD heeft na de vondst de ontsteking verwijderd en de bommen verplaatst naar een veilige opslag. Naar verwachting worden de bommen in de ochtend tot ontploffing gebracht. Het gebied wordt dan tijdelijk afgezet.

Ruimte voor de Rivier

De bommen zijn gevonden tijdens werkzaamheden voor Ruimte voor de Rivier. Dit project wordt in Deventer uitgevoerd door de waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe en is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de grote rivieren in Nederland voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. De afgelopen jaren zijn er vaker bommen gevonden in de uiterwaarden. In totaal zijn er nu 25 bommen veiliggesteld.