Deventer – De gemeente Deventer heeft een erfenis ontvangen om het Worpplantsoen te verfraaien. De heer Willem Waanders, overleden in januari 2013 en oud bewoner van de Worp, heeft hiervoor ruim 120.000 euro nagelaten. Een vrijwilligerswerkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt om er voor te zorgen dat het geld goed wordt besteed.

Wethouder Frits Rorink: ‘Het is mooi dat deze werkgroep zelf de verfraaiing van het Worpplantsoen oppakt. De gemeente helpt natuurlijk graag als dat nodig is. Hopelijk komen er veel goede ideeën om dit monumentale park nog mooier te maken, zoals de heer Waanders heeft gewenst.’

Ideeën aandragen

De ‘Werkgroep Waanders Verfraaiing Worpplantsoen’, bestaande uit omwonenden en betrokkenen bij het Worpplantsoen, heeft de regie over de verfraaiing. In principe kan iedereen ideeën aandragen. Niet alleen bewoners van de Worp, maar alle gebruikers van dit mooie en oudste wandelpark van Nederland.

Een grote groep betrokkenen beoordeelt alle ingebrachte ideeën. Hierdoor ontstaat een objectieve afweging van de kwaliteit, het draagvlak en de haalbaarheid van het idee. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de monumentale status van het plantsoen en de uitzonderlijke ligging in de uiterwaarde van de IJssel.

Meedoen

Na beoordeling mogen de fraaiste ideeën worden uitgevoerd. Ook hierbij heeft de Werkgroep Waanders de regie, maar de bedenker van het idee krijgt hierin een belangrijk aandeel. Het is dus niet enkel meedenken, maar ook meedoen.

Planning

De komende maanden richt de Werkgroep Waanders het hele verfraaiingsproces in. Aanmeldformulier, beoordelingsformulier, een blanco realisatieplan, de website www.waandersworpplantsoen.nl en een flyer worden gemaakt. Naar verwachting geeft de werkgroep eind maart het startsignaal.