Deventer- M.i.v. het schooljaar 2016-2017 start De Keurkamp (de locatie met een basisberoepsgerichte leerweg klas 1 t/m 4) met een 2-jarige basis/kader brugklas. Een leerling met een basis/kader advies krijgt de op De Keurkamp twee jaar rustig de tijd om zich naar het best passende niveau  te ontwikkelen. Pas eind klas 2 maakt men de definitieve leerweg keus. Om leerlingen optimaal individueel te kunnen begeleiden, worden waar mogelijk klassen bewust kleiner gehouden.

Op De Keurkamp is het bovendien gebruikelijk om elke dag te beginnen met een mentorles. Individuele aandacht voor wat (minder) goed gaat staat hier centraal. Ondersteuning in planning en bij verantwoordelijkheid nemen voor je prestaties dragen bij aan steeds meer zelfstandig werken. Dit ‘doet het goed’ bij praktijkgerichter leerlingen.