Deventer- Gistermiddag heeft de heer van Ommeren( voorzitter Centrale Directie) namens het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer een samenwerkingsovereenkomst getekend met Cleantech.

Het Cleantech Center is hét duurzame innovatiecentrum van en voor (Oost-)Nederland. Kennis delen staat centraal. In het Cleantech Center komen ondernemers, onderwijs en studenten samen om antwoorden te vinden op uitdagingen van de duurzame toekomst. Het delen van kennis over technologie
is een voorwaarde. Meedoen betekent ‘voorsprong in (toepassing van) techniek’, met als doel de kringloop van productieprocessen steeds meer gesloten te krijgen.

Hoe werkt het Cleantech Center?

Het Cleantech Center organiseert, clustert en vertaalt de kennisvraag (challenges) van bedrijven naar cleantech-oplossingen en -toepassingen. In het Cleantech Center wordt de zogeheten ‘vraagarticulatie’ van individuele bedrijven gekoppeld aan kennis en vakmanschap (competenties) uit het onderwijs.
Hiermee beoogt het Center continu voorop te lopen in de vraag van de markt richting het onderwijs, binnen de opleidingen waar cleantech een ‘groene’ draad vormt.

Visie

(Oost-)Nederland heeft met haar fijnmazige infrastructuur van industriële bedrijven, technische dienstverleners en onderwijsinstellingen op mbo-, hbo- en wo-niveau alle mogelijkheden om de beschikbare cleantech-kennis beter te vermarkten, nieuwe toepassingen te vinden en zo de toegevoegde waarde te vergroten.
Het Cleantech Center is de verbindende organisatie binnen de regio voor bedrijven,onderwijsinstellingen en overheden.

Missie

Met een goede uitgangspositie heeft het Cleantech Center de ambitie om, als verbinding tussen bedrijven, onderwijs en overheden, cleantech- oplossingen sneller te realiseren. Er worden proactief challenges opgezet bij bedrijven en jongeren worden gemobiliseerd om te
kiezen voor een ‘groene’ studie. Het Cleantech Center wil concreet bijdragen aan een gesloten grondstoffen- en energiekringloop binnen bedrijven.

Doelstelling

Het Cleantech Center wil haar missie bewerkstelligen door:

  • Onderwijs beter bij de beroepspraktijk te betrekken;
  • Bedrijven sterker te maken door challenges op te lossen – per jaar ca. 30 tot 60 challenges*) – door het inzetten van (multidisciplinaire) studententeams op toegepast onderzoek en onderwijs;
  • Jongeren te interesseren voor cleantech en ‘groene’ opleidingen;
  • Ieder jaar 8 tot 10 start-ups succesvol te begeleiden in de ontwikkeling van idee naar onderneming.