Deventer- Nederland is nog steeds het enige land ter wereld met een aparte Woningwet. In 2015 is deze flink herzien. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Tegelijkertijd wordt de verzorgingsstaat  afgebouwd met gevolgen voor alle facetten van de maatschappij. Wat dit concreet gaat betekenen is voor niemand nog erg helder.

Op donderdag 29 oktober om 20.00 uur opent de expositie OnderDAK met lezingen door ir. Roel van Veldhuizen en prof. Dr. Len de Klerk. Op deze interessante avond worden het heden, verleden en de toekomst van de sociale woningbouw in Deventer belicht. Daarnaast presenteert Architectuurcentrum Rondeel de resultaten van een expertmeeting met corporaties en bewoners over de toekomst van de sociale woningbouw in het krachtenveld tussen economie en overheidsbemoeienis.

In de expositie OnderDAK geeft Architectuurcentrum Rondeel een kijkje in de geschiedenis van de sociale woningbouw in Deventer en omstreken. Die geschiedenis start al in het eind van de 19e eeuw toen de eerste woningbouwverenigingen werden opgericht.

Deventer telt meer dan 13.000 sociale huurwoningen, dat is een derde van het totale aantal woningen. Maar de geschiedenis van de sociale bouw in Deventer is des te interessanter omdat er met bepaalde idealen werd gebouwd. Niet alleen een goed en betaalbaar dak boven je hoofd, maar ook de manier van leven en samenleven werd vorm gegeven.

 Opening donderdag 29 oktober 2015 om 20.00 uur

zaal open vanaf 19.30 uur

toegang gratis

De expositie ‘ONDER DAK; Sociale woningbouw in Deventer’ is opgezet door het Deventer Architectuurcentrum Rondeel met bijdragen van de woningstichtingen Ieder1, Rentree en De Marken, de Gemeente Deventer en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De expositie is te zien in het Architectuurcentrum Rondeel Deventer aan de Stromarkt 18C 7411 PK Deventer. De lezing is op donderdag 29 oktober, aanvang 20:00 (zaal open om 19:30 uur). Toegang gratis
De expositie is verder te zien van di t/m zo 13.00 – 17.00 uur.
Toegang gratis.

OnderDAK_Bergpoortstraat_foto A.Heijink