Deventer – Elke jongere een diploma en daarmee dan ook daadwerkelijk aan de slag. Daarvoor starten gemeente, onderwijs, ondernemers en zorg-/welzijnspartijen in Deventer het Schakelpunt. Zo willen zij gezamenlijk een integrale en effectieve sluitende aanpak voor jongeren realiseren.

schoolUitgangspunten voor het initiatief zijn: Iedere jongere een startkwalificatie of plek op de arbeidsmark, geen schooluitval, naadloze aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt en geen jongeren in een uitkering.

Schakelpunt

Er is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Daarin staat betere samenwerking centraal. Daarvoor wordt een concrete samenwerkingsvorm geïntroduceerd: het Schakelpunt. Het schakelpunt wil de doorgaande lijn van voorgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs (vooral vmbo-mbo) verbeteren, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt versterken en uitval voorkomen.

Sluitende aanpak

Een diploma halen en een betaalde baan vinden is niet voor iedere jongere even makkelijk, zeker nu niet. Aan hen biedt het Schakelpunt intensievere en meer samenhangende ondersteuning.

Wethouder Economie, jeugd & onderwijs Robin Hartogh Heys: “Gelukkig gaat het met de meeste jongeren goed en vinden ze zelfstandig hun weg. Maar er zijn ook jongeren die dat minder goed lukt, die verdienen extra aandacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overgang van voortgezet onderwijs naar het mbo, en van school naar werk. Die extra aandacht geven we vooral achter de schermen.”

Op 18 september zetten de bestuurders van de betrokken partijen hun handtekening voor deze nieuwe samenwerking. De samenwerkende partijen zijn het Etty Hillesum Lyceum, de Ambelt, Intermetzo, de Bolster, de Linde, Aventus, Technicampus, Raster, Pactum, UWV, Deventer Werktalent en de gemeente.