Deventer – De gemeente zet in 2015 extra geld in om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen volop mee te laten doen. Daarnaast is er extra geld voor schuldhulpverlening. Dit is mogelijk dankzij een bijdrage van zes ton van het Rijk.

In 2015 stelt het rijk 2015 602.000 euro aan extra geld beschikbaar voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het college heeft nu een voorstel gedaan voor de inzet van het geld in 2015. Het college kiest ervoor om het geld vooral aan kinderen te besteden.

De raad moet zich nog uitspreken over dit voorstel.

Kinderen

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Het is belangrijk dat kinderen meedoen aan sport, spel en cultuur. Er is ook extra geld  voor internetabonnementen voor gezinnen die dat niet kunnen betalen. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, maar ook hun ouders hebben hier profijt van.“ Stichting Leergeld voert dit uit.

Er is ook extra geld voor Rechtop!, dat volwassenen mee laat doen aan bijvoorbeeld sport of cultuur.

Schuldhulpverlening

Van het bedrag is 185.000 euro voor schuldhulpverlening van de gemeente. Het Budget Adviesbureau (BAD) dat dit uitvoert, kreeg in 2014 fors meer aanvragen van mensen die in de financiële problemen zitten. Met het extra rijksgeld kunnen mensen sneller geholpen worden, dat voorkomt dat de problemen groter worden.

Snel problemen oplossen

Kolkman: “Als mensen in de schulden zitten, telt iedere dag. Want elke dag nemen de schulden toe en wordt het probleem moeilijker op te lossen.  Hoe sneller de mensen hulp krijgen, des te sneller ze weer zelf de regie over hun leven kunnen pakken.”

Bijdrage

Het geld is een jaarlijkse bijdrage van het Rijk, die in 2015 op deze manier verdeeld wordt. In de loop van volgend jaar bekijkt de gemeente met organisaties en de raad hoe het geld besteed wordt in 2016 en de jaren erna.