Schalkhaar – Vanaf dinsdag 23 april verbeteren we het fietspad langs de Oerdijk tussen Groot Wielens en de Kanaaldijk West. Ook voeren we 30 km-maatregelen uit tussen Vosmanskamp en Groot Wielens. Er komen aanpassingen zodat fietsers veilig op de Oerdijk kunnen komen of vanaf de Oerdijk veilig het fietspad op kunnen rijden. De werkzaamheden duren tot vrijdag 10 mei.

Het deel van het fietspad tussen de grens van de bebouwde kom en Kanaaldijk-West wordt een betonfietspad. Dit pad krijgt een breedte van 2,5 meter.

Op de Oerdijk leggen we een drempel ter hoogte van huisnummer 106. Ook komen er langs de Oerdijk grasbetonstenen tussen huisnummer 81 en Groot Wielens. Deze maatregelen zijn nodig vanwege de ingestelde snelheidslimiet van 30 km/uur op de Oerdijk.