Deventer- Deventer maakt werk van duurzame mobiliteit. De gemeente investeert onder meer in het verbeteren van bestaande fietspaden in de stad. In 2020 en 2021 knapt de gemeente fietsroutes op langs de Margijnenenk, Lebuinuslaan en Overstichtlaan en over de rotonde Laan van Borgele. Dit gebeurt in fases.

Deze fietsroutes zijn belangrijke schakels in het Deventer fietsnetwerk, onder meer voor de scholen die langs de routes liggen. We willen de kwaliteit van de fietsroutes graag verbeteren.

Informatieavond voor bewoners

Op 14 oktober 2019 presenteerde de gemeente de plannen aan bewoners van de omliggende wijken. De informatieavond werd gehouden in het schoolgebouw van De Marke Noord. Bekijk de ontwerptekeningen (pdf, 4,3 MB).

Meer ruimte voor veilig fietsen

Belangrijkste onderdelen van de plannen zijn:

  • de bestaande fietspaden worden verbreed en de oude tegels worden vervangen door rood asfalt;
  • de bestaande ventwegen worden omgezet tot fietsstraten. Auto’s mogen daar ook rijden, maar die zijn ‘te gast’ tussen de fietsers;
  • de oude tegels in de voetpaden worden vervangen;
  • de rotonde bij de Laan van Borgele wordt veiliger gemaakt voor fietsers.

Uitwerking planning

De komende tijd wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt en volgt de selectie van een aannemer. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt in fasen, verdeeld over 2020 en 2021. Wanneer er meer bekend is over de planning, leest u dit op deze website.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij mevrouw Savenije, via telefoonnummer 14 0570 of e-mailadres mjf.savenije@deventer.nl.