Deventer- Het college van burgemeester en wethouders wil ‘graffiti gedoogzones’ invoeren. Daarvoor kunnen diverse plekken worden aangewezen. Ook worden corporaties verzocht locaties aan te wijzen waar graffitikunstenaars de ruimte kunnen krijgen. Cambio krijgt het initiatief om, naar het voorbeeld van Leeuwarden, samen met de partners een ‘Graffiti Platform Deventer’ in te stellen.

De raad heeft het college verzocht met een voorstel te komen voor een alternatief graffitibeleid ter bestrijding van graffiti-overlast.

Uit de kunst

De aanbevelingen uit de initiatiefnota ‘Uit de kunst’ vormen een waardevolle aanvulling op de Deventer aanpak. Het college staat positief tegenover de oproep om de schoonmaak creatief te verbinden met graffitikunstenaars, gedoogplekken en toezicht. Daarvoor wordt het ‘Graffiti Platform Deventer’ opgericht.

Leeuwarden is goed voorbeeld

Wethouder Frits Rorink: “In Leeuwarden kennen ze al een aantal jaren zo’n Graffiti Platform en daar hebben ze er goede ervaringen mee. Het heeft er daar voor gezorgd dat er goede contacten zijn tussen graffitikunstenaars en gemeente met ook prima resultaten. Dat kunnen we hier natuurlijk ook.“