Deventer- Van 2 oktober tot en met 11 december 2015 vindt in Deventer het Geert Groote evenement plaats. Het evenement bestaat uit tal van exposities, optredens, lezingen, filmvertoningen en debatten die zijn geïnspireerd op Geert Groote en de Moderne Devotie. Geert Groote leefde in Deventer in de veertiende eeuw. Hij is grondlegger van de vernieuwingsbeweging de Moderne Devotie. Ook in onze tijd is zijn gedachtegoed nog actueel. Het evenement vertaalt de Moderne Devotie uit de veertiende eeuw naar de zoektocht naar bezinning en bewustwording in onze hedendaagse maatschappij. Hiermee wordt ingespeeld op thema’s die op dit moment populair zijn bij een breed publiek. De organisatie van het evenement ligt in handen van Deventer Verhaal en het Geert Groote Huis te Deventer.

7e Geert Grootedag, opening van het  evenement
Tijdens de 7e Geert Grootedag, op vrijdagavond 2 oktober, wordt het Geert Groote evenement geopend. Maarten van der Meer, directeur van Deventer Verhaal, zal de aftrap geven. Daarnaast wordt er door Super Lubrum oude muziek uitgevoerd en geeft emeritus hoogleraar Prof. Dr. Herman Pleij een voordracht. De Geert Grootedag vindt plaats in de monumentale Lebuïnuskerk in het centrum van Deventer en wordt georganiseerd door de Stichting Piet Tillema Fonds. Kijk voor meer informatie over deze dag op www.geertgrootedag.nl.

Expositie Geert Groote en Moderne Devotie
Tijdens het Geert Groote-evenement worden er twee langlopende tentoonstellingen georganiseerd. In de Broederenkerk komt een tentoonstelling over (post) Moderne Devotie in al haar diversiteit. Geert Groote speelt hierin als inspirator een belangrijke rol. De expositie toont videokunst geïnspireerd op het gedachtegoed van de Moderne Devotie.

Expositie Geleerd van Geert
De expositie ‘Geleerd van Geert’ in het Geert Groote Huis gaat over geestelijke en kerkelijke rijkdom in de tijd van Geert Groote. Toen waren kerken vaak een toonbeeld van pracht en praal, met name om God te eren. Ook bestonden er vele opvanghuizen voor zieken, gehandicapten, ouderen en armen. In die tijd was christelijke naastenliefde de belangrijkste inspiratiebron. Daarnaast gaat de tentoonstelling over zorg en naastenliefde in de huidige tijd, met als belangrijkste voorbeeld de vluchtelingencrisis zoals we die nu kennen. In de expositie zullen bruikleenobjecten te zien uit onder andere Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Festival: De 24 uur van Geert Groote
De hoofdactiviteit van het evenement is het eendaagse festival ‘De 24 uur van Geert Groote’. Tijdens dit festival zullen er in de Waag, het Geert Grootehuis en de Broederenkerk diverse lezingen, debatten, voordrachten en workshops plaatsvinden. Ook worden muziekoptredens georganiseerd op de expositielocaties.

Diverse activiteiten
Van 2 oktober tot en met 11 december vinden er diverse activiteiten in de stad plaats die geïnspireerd zijn op het thema. Zo zijn er twee filmvertoningen in Filmhuis de Keizer met een voorgesprek en een nagesprek. Daarnaast geven Marc Dullaert en Joris Luyendijk een lezing in het Geert Groote Huis. Ook is er een retraitewandeling op zaterdag 14 november. En tenslotte is er een debatavond in de Waag over de grote ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving en hoe we daarop kunnen reageren. Door middel van een schrijfworkshop en een fotografiewedstrijd kan iedereen een bijdrage leveren aan het Geert Groote evenement.

Geert Groote Huis Deventer