Deventer – De veilige onderdoorgang van het spoor aan de Oostriklaan is in zicht. Het Rijk stelt 16,15 miljoen euro beschikbaar. Het college van B&W stelt voor om 450.000 euro bij te dragen, waarmee de onderdoorgang er kan komen. Als die klaar is, vervalt de oversteek van het spoor in de Stationsweg. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Spoorwegovergang Oostriklaan

Spoorwegovergang       Oosteriklaan vanuit de lucht

Over de plannen van ProRail voor de aanleg van een onderdoorgang bij station Colmschate, wordt al jaren gesproken. Vanwege geldgebrek werden de plannen eerder uitgesteld. Wethouder Marco Swart: “De bijdrage van het Rijk is heel erg welkom. Dit geeft ons de kans om de verkeersveiligheid op de drukke Oostriklaan te vergroten.”

Ondergrondse oplossingen

ProRail heeft de afgelopen jaren veel verbeterd aan het spoor. Veel gelijkvloerse overgangen zijn vervangen door ondergrondse oplossingen. “Dit is veiliger voor het auto- en fietsverkeer, en het is minder storingsgevoelig. Daardoor kunnen de treinen beter op tijd rijden”, aldus Jan Mulder, regiodirecteur van ProRail.

Dichte spoorbomen

Het vergroten van de verkeersveiligheid op de drukke Oostriklaan is niet de enige reden voor de onderdoorgang. Met het toenemende goederenvervoer neemt de druk op het spoor  toe, waardoor de spoorbomen vaker dicht zitten en het verkeer lang moet wachten. Een onderdoorgang lost deze problemen op.

Alle verkeer

De onderdoorgang heeft een rijbaan voor auto’s in 2 richtingen en een fietspad dat in 2 richtingen bereden kan worden. Ook voetgangers kunnen door de tunnel.

Toegangsroutes

De onderdoorgang heeft gevolgen voor het verkeer in de wijk. Er vervallen enkele wegaansluitingen op de Oostriklaan. Verkeer uit de omliggende wijk moet op sommige plekken na aanleg van de tunnel enkele honderden meters omrijden of -fietsen. De gemeente gaat in gesprek met omwonenden en bedrijven, om te bespreken welke routes zich daar het best voor lenen. Ook in 2011 is er al uitgebreid overleg geweest met de buurt.

Bron: Gem Deventer