Deventer- De gemeente gaat alle boetes die tussen 2013 en 1 januari 2015 zijn opgelegd in het kader van de fraudewet opnieuw beoordelen. De fraudewet is bedoeld om fraude in de sociale zekerheid te bestrijden. Het nieuwe onderzoek is een gevolg van een recente uitspraak door de Centrale Raad van Beroep. Onlangs oordeelde de Raad dat de Fraudewet te streng is toegepast en dat de boetes te hoog waren.

Bij de beoordeling van een boete moeten gemeenten rekening houden de mate van schuld.  Naar aanleiding van deze uitspraak gaat de gemeente alle opgelegde boetes het komende halfjaar opnieuw bekijken.

Iedereen die in het verleden een boete heeft gekregen, heeft hierover een brief gehad. Bij de opgelegde boetes na die datum is al rekening gehouden met de mate van schuld. Deze worden niet opnieuw beoordeeld.

Terugwerkende kracht

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Bij opzettelijke fraude is een boete meer dan terecht. Maar de regels waren te streng en ingewikkeld, waardoor mensen soms onbewust fraude pleegden en onredelijke boetes kregen. Wij mogen nu de mate van schuld meewegen bij het wel of niet opleggen van een boete. Dat gaan we met terugwerkende kracht doen.”

Nieuw besluit

Deventer heeft tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015 in totaal 272 boetes opgelegd, in totaal voor ongeveer € 196.000. Voor 1 januari 2016 is elke boete opnieuw bekeken en krijgen mensen bericht over de hoogte van hun boete.  Dit gebeurt automatisch, inwoners hoeven geen contact op te nemen met de gemeente.