De gemeente gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank dat de gemeente ten onrechte een aanvraag om een exploitatievergunning aan de Bokkingshang niet in behandeling neemt.

Ramen Bokkingshang

De gemeente heeft de aanvraag niet in behandeling genomen omdat de aanvrager niet alle gegevens heeft verstrekt die de gemeente nodig heeft. De aanvrager stelt die niet te hebben omdat ze niet door de eigenaar van de panden worden verstrekt. De rechtbank wil dat de gemeente de aanvraag alsnog in behandeling neemt.

Gegevens noodzakelijk

De gemeente neemt de aanvragen niet in behandeling omdat de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Het gaat vooral om gegevens met betrekking tot het eigendom van de panden aan de Bokkingshang. Die zijn ondanks herhaald verzoek niet door de aanvrager overgelegd.

De gemeente kan nu niet vaststellen of het eigendom van de panden in 2012 op rechtmatige wijze is overgedragen aan de nieuwe eigenaar, of dat er mogelijk sprake is van een schijnconstructie, waarbij onderwereld en bovenwereld met elkaar verbonden blijven of worden.

Veilig voor prostituee en bezoeker

De gemeente heeft de gegevens nodig zijn om op grond van de Wet Bibob te beoordelen of er veilig een vergunning verleend worden. Het exploiteren van de ramen moet veilig zijn voor prostituees en bezoekers. Ook moet zeker zijn dat de vergunningen niet gebruikt worden voor criminele activiteiten.

De gemeente verleent een vergunning als de nieuwe exploitant  kan aantonen dat aan alle eisen wordt voldaan.