Deventer- De gemeente Deventer ligt voor 2014 financieel op koers en blijft binnen de vastgestelde jaarbegroting. Dat blijkt uit de zomerrapportage 2014. In de rapportage informeert het college de raad over de uitvoering van de begroting 2014.

Het college heeft de zomerrapportage vastgesteld en doorgestuurd naar de raad.

Voordelig resultaat

Uit  de zomerrapportage blijkt dat de gemeente op een totale begroting van € 300 miljoen een voordelig resultaat heeft van € 78.000. Dat bedrag wordt apart gezet.

Bezuinigen

Ondanks dat de gemeente binnen de begroting blijft, zijn bezuinigen noodzakelijk voor een structureel sluitende begroting 2015. Het college stelde onlangs voor in 2015 € 2,1 miljoen te bezuinigen. Voor  een structureel sluitende begroting 2016 en een meerjarenbegroting 2017-2019 komt het college met aanvullende en mogelijk vervangende bezuinigingen.