De gemeente Deventer kan de kantoorruimte in de Leeuwenbrug huren tot de verhuizing naar het nieuwe Stadhuiskwartier najaar 2015. Dit is de gemeente deze week contractueel overeengekomen met de verhuurder Select

De gemeente huurt de kantoorruimte in de Leeuwenbrug tegen dezelfde voorwaarden als zij nu doet. De huisvestingskosten van de gemeente blijven daarmee binnen het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld.

Select heeft het beroep tegen de gemeentelijke nieuwbouwplannen ingetrokken. Select startte eerder een bodemprocedure bij de Raad van State.