Deventer- De gemeente gaat vanaf 2016 bezuinigen op buurtvoorzieningen en het Meedoen-budget. Burgemeester en wethouders hebben, na overleg met betrokken organisaties, voorstellen gemaakt hoe ze de bezuinigingen willen invullen.

Het college stuurt de voorstellen aan de gemeenteraad. Betrokkenen worden vandaag geïnformeerd.

Naar verwachting spreekt de gemeenteraad hier op 4 februari over. Dan weet het college welke voorstellen met betrokken partijen in wijken en dorpen concreter kunnen worden uitgewerkt. In juni 2015 neemt de raad een definitief besluit over de bezuinigingen.

Waarop bezuinigen?

In 2013 heeft de raad besloten vanaf 2016 jaarlijks € 1,2 miljoen te bezuinigen op wijkgerichte en stedelijke budgetten. Besloten is € 812.000 te bezuinigen op buurthuizen, speeltuinverenigingen en speelvoorzieningen en € 300.000 op wijkgericht en stedelijk Meedoen-budget. Er wordt ook €100.000 gekort op de functies van wijkmanagers en wijkbeheerders.

Opbrengsten gesprekken meegenomen

Sinds juni 2014 is gesproken met wijkteams, buurthuizen en speeltuinen, met mensen die bij speelplekken wonen en met organisaties die subsidie krijgen uit het Meedoen-budget. De opbrengsten van die gesprekken zijn meegenomen in de voorstellen.

Zelfredzaamheid en sociale netwerken versterken

Het college wil sociale activiteiten subsidiëren als ze de zelfredzaamheid van mensen en sociale netwerken in wijken vergroten. Vrijwilligersinitiatieven zijn daarvoor van onschatbare waarde. Zij krijgen meer te zeggen en meer verantwoordelijkheden. Wijkteams en andere netwerken gaan nog meer bepalen wat belangrijk is in hun buurt.

Subsidie voor activiteiten

Het college wil subsidie geven voor sociale activiteiten, niet voor gebouwen. Buurtvoorzieningen worden gerund door een bestuur van vrijwilligers. Dit is nog niet overal het geval.

Eigendom gelijktrekken

Er zijn grote verschillen in eigendom van buurthuizen en speeltuinen. Hierdoor zijn de huisvestingskosten voor het ene bestuur hoger dan voor het andere. Het college wil dit gelijk trekken. Als de raad daarmee instemt, kost dat eenmalig extra geld. Hier is in beginsel rekening mee gehouden.

Speeltuinen

Het college stelt voor een redelijke tegemoetkoming te geven voor beheer en onderhoud voor centraal gelegen speeltuinen, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Speelplekken

Het college stelde eerder al voor om speelplekken met afgeschreven speeltoestellen te vervangen door natuurlijke speelelementen, zoals een klimboom.