Het college van burgemeester en wethouders gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle over de openbaarheid van individuele wachtgelden van oud-wethouders.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van oud-bestuurders is voor het college aanleiding om het oordeel van de hoogste bestuursrechter te vragen. Het college vindt deze stap ook noodzakelijk omdat de kwestie niet alleen voor Deventer maar voor alle gemeenten en andere overheden relevant is.

Er is hierover dan ook contact geweest met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het bureau van de Landsadvocaat.

Privésfeer

Het is gemeengoed dat publieke organisaties openheid geven over wat bestuurders verdienen als zij in functie zijn. In deze zaak gaat het echter over het inkomen van oud-bestuurders na de bestuursperiode. De gemeente is open over het wachtgeld dat zij betaalt aan voormalige wethouders. Dat was in 2013 € 172.139 voor in totaal 5 voormalig wethouders. Die openheid geeft het college graag.

Naast bestuursorgaan is de gemeente ook werkgever. In die rol wil de gemeente niet per persoon aangeven hoeveel wachtgeld een voormalig bestuurder ontvangt. Daarmee zou zij de regels voor de privacy overtreden, is de overtuiging van het college. Wanneer de gemeente deze individuele gegevens wel openbaar zou maken, kan iedereen uitrekenen hoeveel bijvoorbeeld een eigen bedrijf van een voormalige wethouder per jaar oplevert. En dat past een (voormalig) werkgever niet. Dat is ook de mening van de VNG en de Landsadvocaat.

Er is geen jurisprudentie over een kwestie als deze. Met een uitspraak van de Raad van State, als hoogste bestuursrechter, worden de regels eenduidig voor alle overheden. Het bureau van de Landsadvocaat zal de gemeente Deventer in deze zaak vertegenwoordigen.

Rechtbank Zwolle

Op 28 mei oordeelde de rechtbank in Zwolle dat de gemeente Deventer de individuele wachtgeldgegevens aan de Stentor moet verstrekken. De Stentor had daar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om gevraagd. Eerder heeft de gemeente een overzicht gegeven van de namen van oud-wethouders en het totaalbedrag aan betaalde wachtgelden over de periode van juli 2012 tot eind juni 2013.