Deventer- Op dinsdag 14 juni organiseert de gemeente een bijeenkomst over het actualiseren van het evenementenbeleid.

U bent van harte welkom in het stadhuis, Grote Kerkhof 1. Het programma begint om 19.45 uur en eindigt rond 22.00 uur.

Aanmelden

Het zou fijn zijn als u uiterlijk woensdag 8 juni laat weten dat u komt en met hoeveel personen. U kunt dit per e-mail doorgeven aan Linda van der Zalm, lca.van.der.zalm@deventer.nl onder vermelding van ‘evenementen’.

Waarom willen we het evenementenbeleid actualiseren?

Deventer heeft veel prachtige evenementen. Groot, klein en met lokaal, regionaal en zelfs landelijk bereik. Veel mensen genieten van het aanbod of dragen er aan bij. 5 jaar geleden is het evenementenbeleid “Trots op d’EVENEMENTEN” vastgesteld. Het is tijd te kijken of het beleid nog voldoet aan alle wensen die er leven. Bij de organisatoren, de ondernemers, de omwonenden en de gemeente zelf.

Doel bijeenkomst

Het beleid voldoet volgens ons in grote lijnen goed. Wel denken we dat op 4 thema’s enige aanpassing nodig is. We delen die avond graag onze bevindingen en horen natuurlijk graag wat u vindt. Als inwoner, organisator of bezoeker bent u ervaringsdeskundige in de stad.  Welke knelpunten zijn er volgens u en welke oplossingen? Vertel het ons.

Thema’s

We willen de volgende thema’s met u bespreken:

  • Is er behoefte om afspraken te maken over het type evenementen (jeugd, cultuur-historisch etcetera.) dat we in Deventer willen programmeren?
  • Willen we afspraken maken over waar en hoe vaak de evenementen plaatsvinden?
  • Is er behoefte aan aanpassingen van de bestaande regels rond evenementen?
  • Hoe houden we de evenementen veilig voor ons publiek?
  • Welke facilitaire ondersteuning verwachten organisatoren van de zijde van de gemeente en wat kan de gemeente leveren?

Wat gebeurt er na deze bijeenkomst?

Deze zomer stelt de gemeente een concept ‘Actualisering evenementenbeleid’ op. U kunt op dit concept reageren. Daarna stelt het college van B&W eind 2016 de actualisering vast. Dan volgt de inspraakperiode. De gemeenteraad stelt de actualisering begin 2017 vast. Dit is de nieuwe basis waarop evenementenvergunningen worden verleend.

Meer weten?

Heeft u vragen, neem dan contact op met Linda van der Zalm, via telefoonnummer 0570-69 3016 of per e-mail:lca.van.der.zalm@deventer.nl.

Kunt u 14 juni niet, maar wilt u wel uw mening doorgeven? Stuur dan een e-mail naar lca.van.der.zalm@deventer.nl.

centraaldeventer