Deventer- De gemeente Deventer wil samen met de Vrijwilligerscentrale op de Dag van de Waardering haar waardering uitspreken voor vrijwilligers in de stad. Ze doen dit met een Vrijwilligersavond op 26 november. Tijdens de Vrijwilligersavond worden een aantal prijzen voor vrijwilligerswerk uitgereikt.

Vrijwilligersavond 2014

De locatie voor de Vrijwilligersavond is de Deventer Schouwburg. Het thema is dit jaar: Kleurrijk Vrijwilligerswerk.

Er zijn verschillende prijzen:

  • De gemeentelijke vrijwilligersprijs voor organisaties in verschillende sectoren van het vrijwilligerswerk. De sectoren zijn: sport, zorg, milieu en educatie en sociaal cultureel werk;
  • De Witte Blomprijs voor een individuele vrijwilliger. Het  is een wisselprijs en is bedoeld voor een persoon of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het vrijwilligerswerk;
  • De MaSAward voor de organisatie die het afgelopen schooljaar het meest ‘jongerenproof’ bleek bij de inzet op de maatschappelijke stage (MaS).

De avond start om 20.00 uur. Toegang is gratis en iedereen is welkom!