Gisterochtend is er door een medewerker van de gemeente Deventer een mail verstuurd over de afwezigheid van vier collega’s door ziekte. In deze mail stonden alleen de voornamen van de collega’s en er werden geen medische gegevens genoemd. De mail was bedoeld om enkele collega’s te informeren, maar deze is per abuis verzonden aan een grote groep, namelijk 2.600 personen.

De gemeente Deventer betreurt dit ten zeerste. Omdat de ontvangers van de mail toegang hebben gekregen tot veel e-mailadressen van andere ontvangers, is er sprake van een datalek en heeft de gemeente het incident donderdag 19 september gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gemeld

Het merendeel (93 procent) van de ontvangers van de mail betreft ambtenaren van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). De gemeente heeft de overige ontvangers op de hoogte gesteld en hen laten weten dat het incident gemeld is bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De interne medewerkers zijn geïnformeerd via intranet.

Voorkomen

De gemeente onderzoekt momenteel hoe het kan dat de mail op deze manier verzonden is, en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.