Deventer- De gemeente vereenvoudigt de werkwijze voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven. Inwoners of bedrijven die bijvoorbeeld een winkel uit willen breiden, een camping willen starten of nieuwe woningen willen bouwen op een plek waar het bestemmingsplan dat niet toelaat, krijgen hierdoor sneller duidelijkheid over de wenselijkheid en mogelijkheid van hun plan.

Dat heeft het college besloten

Snel en adequaat

Bij de gemeente komen veel initiatieven binnen die gevolgen hebben voor de indeling van de ruimte in de stad of op het platteland. Deze initiatieven moeten voldoen aan regels op het gebied van onder meer milieu, water, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Door de plannen op een centraal punt te bundelen en ze in 1 keer te beoordelen vanuit verschillende disciplines kan de gemeente sneller duidelijkheid geven.

Omgevingswet

Wethouder Grijsen: “De nieuwe werkwijze is goed voor inwoners en bedrijven, maar sluit ook aan bij de nieuwe omgevingswet van het Rijk. Deze wet vereenvoudigt regels en maakt het makkelijker om bouwprojecten te starten. De verwachting is dat daardoor het aantal initiatieven toeneemt. Dan moeten wij ons als gemeente faciliterend opstellen en stroperigheid voorkomen”.

Goed voorbeeld

Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet experimenteert Deventer al enige tijd met vereenvoudigde regels bij gebiedsontwikkeling. “Het Havenkwartier is een goed voorbeeld” aldus Grijsen. Door met mensen mee te denken en regels eenvoudig te houden heeft het gebied zich snel ontwikkeld. Creatieve bedrijven, horeca, woningen en dienstverleningsbedrijven gaan daar goed samen omdat de gebruikers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een goede invulling van het gebied”.