Deventer-Carinova heeft de gemeente laten weten te stoppen met huishoudelijke hulp per 1 januari 2015. De gemeente zoekt op dit moment naar oplossingen, zodat iedereen die recht op zorg heeft, die zorg blijft krijgen.

Als u nu hulp krijgt van Carinova, dan blijft u die zorg krijgen. Nu is nog niet zeker wie de huishoudelijke hulp gaat uitvoeren. De gemeente informeert zo snel mogelijk over wie er na 1 januari de huishoudelijke hulp gaat uitvoeren.

Lees voor meer informatie de vragen en antwoorden hieronder.

Krijg ik nog hulp in huis als Carinova stopt?

Als u recht heeft op huishoudelijke hulp, krijgt u deze ook na 1 januari 2015. Als Carinova stopt met deze taken, zorgt de gemeente dat u zorg krijgt van een andere organisatie. De gemeente is momenteel met organisaties in Deventer in gesprek om de hulp in huis voor cliënten te garanderen.

Hoe lang blijft Carinova nog huishoudelijke verzorging bieden?

Krijgt u nu hulp bij het huishouden van Carinova? Dan krijgt u deze nog tot eind december via Carinova. Als u ook na die datum nog recht heeft op hulp, neemt een andere organisatie de taak van Carinova over.

Hoe stap ik over naar een andere aanbieder?

De komende weken wordt duidelijk of de bestaande cliënten van Carinova overgenomen worden door een andere organisatie. Als dit gebeurt, hoeft u als cliënt niets te doen, u gaat automatisch mee naar de nieuwe organisatie.

Als Carinova stopt, wil ik graag PGB aanvragen, zodat ik zelf mijn hulp kan inhuren. Kan dit?

Dat kan. Het tarief van een persoonsgebonden budget (PGB) voor huishoudelijke hulp is  € 13.15 per uur. U kunt daarmee zelf uw hulp in de huishouding betalen. Wilt u PGB aanvragen? Dat kan via een Wmo-meldingsformulier bij Huishoudelijke hulp. Houd rekening met een opzegtermijn van 4 weken.

Ik wil graag dezelfde persoon als hulp houden. Kan dat?

Het is nu nog niet te zeggen of personeel van Carinova over gaat naar een andere organisatie. En ook als dit wel gebeurt, is niet met zekerheid te zeggen of de huishoudelijke hulpen hun vaste cliënten houden. De gemeente heeft daar geen invloed op, het is aan de organisaties zelf. De komende maanden komt hier meer duidelijkheid over.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over de diensten van Carinova? Dan kunt u contact opnemen met Carinova via 0900 8662 of kijken op www.carinova.nl.

Heeft u vragen over uw recht op huishoudelijke hulp? Neem dan u contact op met Publiekszaken Zorg van gemeente Deventer. Publiekszaken Zorg is te bereiken via telefoonnummer 14 0570. U kunt ook langskomen bij de balie, bezoekadres Leeuwenbrug 81. Bekijk de openingstijden bij  Publiekszaken Zorg.