Deventer – De gemeente en het bedrijfsleven gaan nog meer energie steken in het versterken van de lokale economie. Samen gaan ze de Boeiende Beleefstad, de Duurzame Maakstad en de Vrije Informatiestad promoten en ondersteunen. Dit is ook vastgelegd in DEVisie 2020.

De gemeente doet dit door meer personeel in te zetten, processen te verbeteren en intensiever  samen te werken met bedrijven en instellingen. En als actief ambassadeur voor het merk Deventer. Met dit alles verbetert de dienstverlening aan bedrijven. De gemeenteraad heeft hiervoor structureel geld gereserveerd.

Banen scheppen en behouden

Het scheppen en behouden van banen is essentieel voor de economie en leefbaarheid van Deventer. De gemeente gaat werkgevers aanspreken op hun mogelijkheden om Deventenaren aan te nemen of (om) te scholen. De gemeente zorgt op haar beurt voor een betere interne en politiek-bestuurlijke afstemming tussen de economische en sociale onderdelen binnen dit thema.

Ambassadeurs

Diverse werkgevers willen actief aan de slag als ambassadeur van Deventer. De gemeente gaat ze daarbij ondersteunen. De versterking van de dienstverlening, relatiebeheer en acquisitie is gebiedsgericht (binnenstad) en branchegericht (maakindustrie, ICT, chemie, kantoren etc.). Voor branchegericht accountmanagement wordt 80% van het totale budget voor ambtelijke inzet gereserveerd, voor accountmanagement bedrijven binnenstad 20%.

Jaarlijks allemaal om tafel

Gemeente en ondernemers willen het dagelijks bestuur van DKW, MKB, Binnenstad- en Bedrijvenparkmanagement en het college van B&W elk jaar bijeen laten komen. Daarnaast zouden de voorzitters van DKW, MKB en Binnenstad- en Bedrijvenparkmanagement 3 keer per jaar elkaar kunnen treffen bij werkbijeenkomsten. Ook wil men alle partijen gezamenlijk een themabijeenkomst laten organiseren over een actueel thema.

De 20 grootste werkgevers van Deventer krijgen minimaal 1 keer per jaar bezoek van een collegelid of worden door hem of haar uitgenodigd.

De boer op

“Voor de leefbaarheid van Deventer is het absoluut noodzakelijk dat gemeente en ondernemers steviger met elkaar optrekken. Ondernemers willen voor de stad de boer op en bijeenkomsten organiseren. De gemeente zet daar geld en menskracht voor verbetering van de dienstverlening, relatiebeheer en acquisitie tegenover. Samen met een goede marketing kunnen we zo de bedrijvigheid in Deventer versterken”, aldus wethouder Robin Hartogh Heys.