Deventer-De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente ten onrechte aanvragen om een exploitatievergunning voor een seksinrichting aan de Bokkingshang niet in behandeling heeft genomen. De gemeente gaat de aanvragen nu alsnog in behandeling nemen en vraagt daarover advies van Bureau Bibob.

Bokkingshang

De gemeente heeft de aanvragen aanvankelijk niet in behandeling genomen omdat de gemeente wil voorkomen dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten en de aanvrager onvoldoende gegevens heeft aangeleverd om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

De Raad van State is van oordeel dat de gemeente door die informatie op te vragen vooruit is gelopen op de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen. Het opvragen van deze gegevens  is pas mogelijk nadat de aanvragen in behandeling zijn genomen.

De gemeente gaat de aanvragen alsnog in behandeling nemen. Om de aanvragen goed te kunnen beoordelen gaat de gemeente advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag.